No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1Quyết định
Ngày bắt đầu: 29/09/2022
Ngày kết thúc: 29/10/2022
Lượt xem:5
2Tờ trình
Ngày bắt đầu: 29/09/2022
Ngày kết thúc: 29/10/2022
Lượt xem:7
3Quyết định
Ngày bắt đầu: 23/09/2022
Ngày kết thúc: 23/10/2022
Lượt xem:55
4Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 23/09/2022
Ngày kết thúc: 23/10/2022
Lượt xem:51
5Tờ trình
Ngày bắt đầu: 23/09/2022
Ngày kết thúc: 23/10/2022
Lượt xem:46
6Quyết định
Ngày bắt đầu: 23/09/2022
Ngày kết thúc: 23/10/2022
Lượt xem:51
7Tờ trình
Ngày bắt đầu: 23/09/2022
Ngày kết thúc: 23/10/2022
Lượt xem:49
8Quyết định
Ngày bắt đầu: 08/09/2022
Ngày kết thúc: 08/10/2022
Lượt xem:135
9Quyết định
Ngày bắt đầu: 07/09/2022
Ngày kết thúc: 07/10/2022
Lượt xem:101
10Tờ trình
Ngày bắt đầu: 07/09/2022
Ngày kết thúc: 07/10/2022
Lượt xem:95
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1Quyết định
Ngày bắt đầu: 01/09/2022
Ngày kết thúc: 01/10/2022
Lượt xem:113
2Tờ trình
Ngày bắt đầu: 01/09/2022
Ngày kết thúc: 01/10/2022
Lượt xem:111
3Quyết định
Ngày bắt đầu: 01/09/2022
Ngày kết thúc: 01/10/2022
Lượt xem:120
4Tờ trình
Ngày bắt đầu: 01/09/2022
Ngày kết thúc: 01/10/2022
Lượt xem:114
5Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 27/08/2022
Ngày kết thúc: 27/09/2022
Lượt xem:118
6Tờ trình
Ngày bắt đầu: 27/08/2022
Ngày kết thúc: 27/09/2022
Lượt xem:119
7Báo cáo
Ngày bắt đầu: 18/08/2022
Ngày kết thúc: 18/09/2022
Lượt xem:134
8Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 18/08/2022
Ngày kết thúc: 18/09/2022
Lượt xem:127
9Tờ trình
Ngày bắt đầu: 18/08/2022
Ngày kết thúc: 18/09/2022
Lượt xem:128
10Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 17/08/2022
Ngày kết thúc: 17/09/2022
Lượt xem:134
12345678910...
Video tuyên truyền

THÔNG TIN TRA CỨU
  • Đang online: 180
  • Hôm nay: 17,989
  • Trong tuần: 224,657
  • Tất cả: 18,378,775