No title... No title... No title... No title... No title...
 • 15/10/2021

  Thuận Châu đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng

  Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn huyện đã có nhiều tiến triển tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cơ quan, đơn vị đã tập trung chỉ đạo việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện nhằm cụ thể hoá các quy định thi hành pháp luật về PCTN để tổ chức thực hiện hiệu quả Luật PCTN trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa được triển khai tích cực, đồng bộ hơn; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định thi hành pháp luật về PCTN được quan tâm thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng đã được các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

 • 30/09/2021

  Nâng cao CCHC, phòng chống tham nhũng, lãng phí

  9 tháng đầu năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC), phòng chống tham nhũng, lãng phí được các cấp tiếp tục quan tâm và thực hiện có hiệu quả.

 • 28/09/2021

  Sơn La thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

  Thực hiện chủ trương của Đảng và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tỉnh Sơn La đã nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

 • 27/09/2021

  Thanh tra tỉnh triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  Cuộc thi được triển khai nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng (PCTN) của cán bộ, công chức, viên chức và người dân; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Thủ tướng Chính phủ.

 • 27/09/2021

  Vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La trong công tác phòng chống tham nhũng

  Trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh Sơn La,  đã tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng (PCTN), chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình ủng hộ các biện pháp PCTN của Đảng và Nhà nước và nói không với tham nhũng, tích cực đấu tranh với tham nhũng, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong xã hội; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU


Thống kê truy cập
 • Đang online: 69
 • Hôm nay: 657
 • Trong tuần: 124,984
 • Tất cả: 9,306,186