No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 441

Huyện Sốp Cộp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Trong quý II năm 2022, việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đạt được những kết quả như: thủ tục hành chính  trên nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước được các cơ quan, đơn vị rà soát, cập nhật theo đúng quy định. Thủ tục hành chính sau khi có quyết định công bố được niêm yết, công khai kịp thời tạo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tra cứu, thực hiện. Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính  được kiện toàn, hoạt động. Việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời và minh bạch, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp rút ngắn thời gian đi lại để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

 

Thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La. UBND huyện Sốp Cộp đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 14/6/2021 về Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Sốp Cộp (theo Kế hoạch triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, 35 nhiệm vụ chi tiết), UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Sốp Cộp.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi xử lý của cấp huyện, cấp xã. Kịp thời niêm yết, công khai danh mục thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính  tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và UBND các xã và trên Cổng thông tin điện tử huyện, xã để cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nắm bắt được các thủ tục hành chính  trong phạm vi huyện, xã giải quyết nhằm giúp cho tổ chức, cá nhân truy cập trên mạng khai thác các hồ sơ, thủ tục, giấy tờ để chủ động xây dựng hồ sơ thuận tiện cho việc giao dịch, nâng cao chất lượng trong việc giải quyết thủ tục hành chính  ở địa phương.

Công tác niêm yết, công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp được UBND huyện quan tâm (Trong quý II năm 2022, huyện Sốp Cộp không có tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính). Việc giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đáp ứng được thời gian quy định. Trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ được quán triệt thường xuyên.

Trong quý II, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 1769, trong đó: đã giải quyết 1751 hồ sơ; số lượng hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 18 hồ sơ.

Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã được quan tâm, đã góp phần nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng, công chức trong chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ cũng như tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các bộ phận liên quan trong việc tham gia giải quyết thủ tục hành chính. UBND huyện đã chỉ đạo, triển khai phần mềm một cửa điện tử đến tất cả các xã trên địa bàn huyện (1721/1721 TTHC được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trên phần mềm một cửa điện tử, đạt 100%). Duy trì chuyên mục “Cải cách hành chính”, tăng thời lượng phát sóng đưa nội dung, thông tin, tuyên truyền về cải Kiểm soát thủ tục hành chính trong các Chương trình truyền thanh của Trung tâm Truyền thông-Văn hóa huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của công tác Kiểm soát thủ tục hành chính.

Tổ chức phát thanh trên Đài truyền thanh Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện: 27 tin nội dung tuyên truyền về công tác cải cách hành chính; về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Sốp Cộp thường xuyên đăng tải cập nhật tin, bài, hình ảnh về tuyên truyền công tác cải cách hành chính. Ban Biên tập cổng thông tin điện tử đã đăng công khai 37 tin tuyên truyền về cải cách hành chính huyện Sốp Cộp.

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã: Duy trì tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử xã; hệ thống truyền thanh không dây của xã và lồng ghép với các các hội nghị, cuộc họp cơ quan, UBND xã, các buổi sinh hoạt tại nhà văn hóa bản. Đăng danh mục số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan, đơn vị trên cổng thông tin điện tử huyện để người dân được biết, phản ánh các ý kiến về các quy định thủ tục hành chính và kết quả trả lời của cơ quan hành chính nhà nước nhằm ngăn ngừa tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu người dân trong giải quyết thủ tục hành chính (địa chỉ:https://sopcop.sonla.gov.vn).

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 270
  • Hôm nay: 24310
  • Trong tuần: 309,370
  • Tất cả: 16,951,545