No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 307

Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021; Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021. Ngày 07/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND. 

Theo đó, mục đích Kế hoạch nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh; từ đó tiếp tục thống nhất những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, hiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; tôn vinh, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác an sinh xã hội; động viên, khích lệ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội địa phương; Hội nghị được tổ chức trang trọng, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch Covid-19. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm trả lời, làm rõ các vấn đề doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, địa bàn theo dõi quản lý.

Hình thức tổ chức Hội nghị: Tổ chức hội nghị trực tuyến, với điểm cầu chính tại Hội trường lớn Trung tâm hội nghị tỉnh và các điểm cầu tại các huyện tại phòng họp trực tuyến tại trụ sở huyện ủy các huyện, vào 14h00 ngày 12/10/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh,các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện công tác chuẩn bị Hội nghị; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình Hội nghị, kịch bản chi tiết điều hành chương trình Hội nghị; bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh; đón tiếp đại biểu, công tác khánh tiết, phục vụ Hội nghị.

Báo Sơn La, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Đăng tải thông tin về việc tổ chức Hội nghị; Cử phóng viên đưa tin tuyên truyền về chương trình tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Hoàn chỉnh phóng sự tài liệu về “Tiềm năng, cơ hội đầu tư vào Sơn La” để trình chiếu tại Hội nghị.

Chi tiết văn bản xem tại đây:

Tú Quyên (TH)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 224
  • Hôm nay: 12301
  • Trong tuần: 136,628
  • Tất cả: 9,317,830