No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 608

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thời gian qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, để triển khai thực hiện nhiệm vụ này tại địa phương.

 

Tại Sở Tư pháp, nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được giao cho 01 phòng chuyên môn trực tiếp quản lý (bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm theo dõi). Các sở, ban ngành sắp xếp, bố trí cán bộ phụ trách công tác pháp chế (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) trên cơ sở biên chế hiện có của cơ quan, đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác pháp chế (bao gồm cả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp). Hiện nay, tại 14 cơ quan chuyên môn theo quy định của Nghị định 55/2011/NĐ-CP phải thành lập phòng pháp chế đã bố trí 14 cán bộ thực hiện công tác pháp chế (trong đó: Chuyên trách 02 người, kiêm nhiệm 12 người). Ngoài ra, 03 cơ quan theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, không yêu cầu thành lập phòng pháp chế (Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh) cũng đã bố trí cán bộ làm công tác pháp chế. Đối với UBND các huyện, thành phố, nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được giao cho Phòng Tư pháp (01 cán bộ kiêm nhiệm thực hiện).

Về cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật: Thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Sở Tư pháp thực hiện cập nhật 100% các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hàng năm vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; các sở, ban, ngành, đã xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan để các doanh nghiệp khai thác, sử dụng.

Tòa án nhân dân tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, và các cơ quan, tổ chức có liên quan đã cung cấp cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như: bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; văn bản trả lời của các cơ quan địa phương đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật ... về Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện cập nhật và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh ngay sau khi văn bản được ban hành, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để cập nhật trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để các doanh nghiệp được khai thác, sử dụng miễn phí.

Chú trọng xây dựng, biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là nội dung chính sách mới trong các văn bản pháp luật; tư vấn, định hướng, hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh. Thường xuyên cung cấp cho doanh nghiệp các văn bản pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn của Trung ương, địa phương liên quan đến quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trong các lĩnh vực như tài chính, đất đai, các chế độ, chính sách ưu đãi bằng các hình thức như trên trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, cổng thông tin điện tử của tỉnh, niêm yết tại trụ sở cơ quan. để doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ thông tin.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực quản lý (năm 2016 tổ chức 13 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đấu thầu, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ; năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 tổ chức hơn 80 hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về lĩnh vực chuyên ngành cho các doanh nghiệp và hội nghị đối thoại với doanh nghiệp (lĩnh vực tài nguyên và môi trường, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, lĩnh vực công thương...) các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật giúp doanh nghiệp nắm bắt, hiểu rõ các quy định của pháp luật phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Các sở, ngành trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình đã duy trì thường xuyên việc tiếp nhận, xử lý, thực hiện giải đáp các yêu cầu của doanh nghiệp. Việc giải đáp thắc mắc và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật cho doanh nghiệp được thực hiện tại các sở, ngành thông qua nhiều hình thức như giải đáp bằng văn bản, giải đáp qua trang thông tin điện tử nhưng chủ yếu là giải đáp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phòng đăng ký kinh doanh, phòng Kinh tế đối ngoại và Xúc tiến đầu tư. Nhìn chung những vướng mắc về thủ tục thành lập, hoạt động của doanh nghiệp, thủ tục đăng ký đầu tư được tổng hợp và trả lời kịp thời, đúng quy định của pháp luật, góp phần giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một cách hiệu quả nhất.

Trên cơ sở quy định của pháp luật về việc lấy ý kiến trong quá trình soạn thảo, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, trong quá trình xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các doanh nghiệp, hoặc các doanh nghiệp là đối tượng chịu sự tác động, các cơ quan chủ trì soạn thảo đều tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức liên quan thông qua hình thức gửi công văn lấy ý kiến, mời họp thảo luận, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến, sau đó tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh dự thảo liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 203
  • Hôm nay: 22692
  • Trong tuần: 307,752
  • Tất cả: 16,949,927