Về việc chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 2373/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/09/2021
Ngày hiệu lực 28/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về