Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022, Đơn vị: Sở Xây dựng.
Số ký hiệu văn bản 2541/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/10/2021
Ngày hiệu lực 15/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022, Đơn vị: Sở Xây dựng.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về