Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 2547/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/10/2021
Ngày hiệu lực 18/10/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm Tải về