Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn 2021-2030.
Số ký hiệu văn bản 48/KH-VPUB
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn 2021-2030.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về