Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Số ký hiệu văn bản 2600/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về