Về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 17/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày hiệu lực 01/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 17-2022-QDUB.pdf