Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và Hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định
Số ký hiệu văn bản 839/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2022
Ngày hiệu lực 16/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và Hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 839_QĐ_UBND.pdf