Nghị quyết về việc đề nghị đăng tải Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật đã được thông qua tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu của HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 30/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/05/2022
Ngày hiệu lực 20/05/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc đề nghị đăng tải Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật đã được thông qua tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu của HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết quy phạm
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 30 2022 NQ HĐND.pdf