Quyết định về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp
Số ký hiệu văn bản 896/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2022
Ngày hiệu lực 20/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 896_QĐ_UBND.pdf