Quyết định về việc cho phép đổi tên Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Sơn La thành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Sơn La và phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh
Số ký hiệu văn bản 857/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/05/2022
Ngày hiệu lực 18/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc cho phép đổi tên Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Sơn La thành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Sơn La và phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 857_QĐ_UBND.pdf