Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cơ sở vật chât Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh
Số ký hiệu văn bản 941/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2022
Ngày hiệu lực 30/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cơ sở vật chât Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 941_QĐ_UBND.pdf