Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 938/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2022
Ngày hiệu lực 30/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 938_QĐ_UBND.pdf