Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 19/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/06/2022
Ngày hiệu lực 15/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 19-2022-1.pdf
19-2022-2.pdf
19-2022-3.pdf