Quyết định về việc quy định nội dung, mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và Tổ giúp việc của các Hội đồng
Số ký hiệu văn bản 18/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/06/2022
Ngày hiệu lực 15/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc quy định nội dung, mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và Tổ giúp việc của các Hội đồng
Hình thức văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 18-2022.pdf