Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 08/CT-UBND
Ngày ban hành 03/06/2022
Ngày hiệu lực 03/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 08-CTUB.pdf