Về việc tổ chức diễn tập ứng phó bão lũ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 07/CT-UBND
Ngày ban hành 07/04/2022
Ngày hiệu lực 07/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc tổ chức diễn tập ứng phó bão lũ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2022
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 07-CTUB.pdf