Về việc quy định một số nội dung thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị sử dụng vốn khác trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Số ký hiệu văn bản 933/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/05/2022
Ngày hiệu lực 28/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc quy định một số nội dung thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị sử dụng vốn khác trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm QD 933.pdf