Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La năm 2022 - Đơn vị: Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 1215/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/06/2022
Ngày hiệu lực 16/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La năm 2022 - Đơn vị: Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 1215-QDUB.pdf