Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 01/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 16/06/2022
Ngày hiệu lực 16/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 01.pdf