Về việc hủy bỏ Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh mục và dự toán thực hiện Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Sở Xây dựng.
Số ký hiệu văn bản 1216/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/06/2022
Ngày hiệu lực 16/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc hủy bỏ Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh mục và dự toán thực hiện Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Sở Xây dựng.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm QD 1216-qdub.pdf