Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 103/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2022
Ngày hiệu lực 13/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 103 NQ HĐND.pdf