Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 104/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2022
Ngày hiệu lực 13/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 104 NQ HĐND.pdf