Nghị quyết về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 112/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2022
Ngày hiệu lực 14/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 112 NQ HĐND.pdf