Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1506/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/07/2022
Ngày hiệu lực 26/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm 1506_QĐ_UBND.pdf