Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực Giáo dục trung học); sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý của danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực Thi, tuyển sinh) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu văn bản 1468/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/07/2022
Ngày hiệu lực 21/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực Giáo dục trung học); sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý của danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực Thi, tuyển sinh) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1468_QĐ_UBND.pdf