Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và biển pa nô công bố quy hoạch thuộc dự án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Chiềng Khương, huyện Sông Mã đến năm 2040 và Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 1545/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/07/2022
Ngày hiệu lực 29/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và biển pa nô công bố quy hoạch thuộc dự án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Chiềng Khương, huyện Sông Mã đến năm 2040 và Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 1545_QĐ_UBND.pdf