Về việc giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1569/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/08/2022
Ngày hiệu lực 04/08/2022
Trích yếu nội dung Về việc giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm 1569_QĐ_UBND.pdf