Quyết định về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 1600/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/08/2022
Ngày hiệu lực 08/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 1600_QĐ_UBND.pdf