Quyết định về việc phê duyệt đề cương lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 1601/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/08/2022
Ngày hiệu lực 08/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt đề cương lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 1601_QĐ_UBND.pdf