Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chung đô thị Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến năm 2040
Số ký hiệu văn bản 1677/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/08/2022
Ngày hiệu lực 17/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chung đô thị Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến năm 2040
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 1677_QĐ_UBND.pdf