Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã (lần 1 năm 2022)
Số ký hiệu văn bản 161/KH-UBND
Ngày ban hành 08/06/2022
Ngày hiệu lực 08/06/2022
Trích yếu nội dung Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã (lần 1 năm 2022)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 161_KH_UBND.pdf