Kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 260/BC-UBND
Ngày ban hành 16/06/2022
Ngày hiệu lực 16/06/2022
Trích yếu nội dung Kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2022.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 260-BCUB.pdf