Về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trong dịp cao điểm từ ngày 15/6-15/7/2022
Số ký hiệu văn bản 2145/UBND-KT
Ngày ban hành 09/06/2022
Ngày hiệu lực 09/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trong dịp cao điểm từ ngày 15/6-15/7/2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 2145_UBND_KT.pdf 5631_BGTVT_Kem2145.pdf