Về việc thực hiện Công văn số 1931-CV/TU ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 2208/UBND-KT
Ngày ban hành 15/06/2022
Ngày hiệu lực 15/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện Công văn số 1931-CV/TU ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 2208_UBND_KT.pdf 1931_CV_TU.pdf