Kết quả phiên họp chuyên đề tháng 6 năm 2022- UBND tỉnh khoá XV
Số ký hiệu văn bản 299/TB-VPUB
Ngày ban hành 20/06/2022
Ngày hiệu lực 20/06/2022
Trích yếu nội dung Kết quả phiên họp chuyên đề tháng 6 năm 2022- UBND tỉnh khoá XV
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm 299_TB_VPUB.pdf