Kết quả thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Số ký hiệu văn bản 268/BC-UBND
Ngày ban hành 20/06/2022
Ngày hiệu lực 20/06/2022
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 268_BC_UBND.pdf