No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 734

6 tháng đầu năm 2022 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 30.407 hồ sơ

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cùng với việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ cải cách hành chính thường xuyên được UBND tỉnh được đổi mới về nội dung, phương pháp, triển khai thực hiện đồng bộ, có nhiều chuyển biến tích cực.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các ngành thẩm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 15 Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở. Các TTHC sau khi được công bố đã được cập nhật, tích hợp, công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và được các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan tổ chức niêm yết đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả TTHC của cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC, công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Thực hiện quy định rà soát, đánh giá TTHC tại Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022. Trên cơ sở, kế hoạch của tỉnh các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của theo ngành, lĩnh vực và đã hoàn thành việc rà soát, đánh giá TTHC báo cáo UBND tỉnh. 

Trong 6 tháng, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về việc niêm yết, công khai nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Thực hiện quản lý, vận hành, duy trì kết nối, đảm bảo thông suốt, liên tục Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của Cổng dịch vụ công Quốc gia với Cổng thông tin điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh. Tổ chức tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các cá nhân, tổ chức. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp nhận 03 phản ánh kiến nghị , xử lý và công khai kết quả xử lý trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị theo quy định. 

Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thông tin tuyên truyền bằng các hình thức như đăng tin, bài, ảnh, xây dựng phóng sự. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố đã tổ chức đối thoại trực tiếp với các nhân, tổ chức về TTHC và giải quyết TTHC về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, qua đó các hoạt động về kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh được truyền tải rộng rãi đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, thường xuyên cập nhật các tin bài trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố niêm yết, công khai đầy đủ TTHC theo đúng quy định nhằm công khai, minh bạch toàn bộ TTHC cho cá nhân, tổ chức tra cứu và tìm hiểu thông tin thuận lợi.

Từ ngày 15/12/2021 đến 09/6/2022 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 30.407 hồ sơ; đã giải quyết, trả kết quả 28,375 hồ sơ, chiếm 93,3%, trong đó: Trả sớm hạn 27.448 hồ sơ, chiếm 96,7%; trả đúng hạn 921 hồ sơ, chiếm 3,24%; trả quá hạn 6 hồ sơ, chiếm: 0,02%. Hồ sơ đang giải quyết là 1.437 hồ sơ, chiếm 4,7%.

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 3316
  • Hôm nay: 28251
  • Trong tuần: 258,548
  • Tất cả: 17,146,077