No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 454

Từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh Covid-19

Trong 6 tháng đầu năm 2022,Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính ((CCHC), các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện các Nghị quyết, Đề án và kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch CCHC năm 2022 cơ bản đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ thực, hoàn thành 22/84 nhiệm vụ đạt 26,19%.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh CCHC tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương, công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh; kinh tế của tỉnh được duy trì tăng trưởng ổn định; từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động thích ứng linh hoạt,hiệu quả với dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn, hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử Postmart, phát triển kinh tế số.

Tỉnh Sơn La đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam, Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022; Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp liên quan đến công tác môi trường, đất đai và nghĩa vụ tài chính lần thứ nhất năm 2022; Hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu Xoài và các nông sản năm 2022; đã thu hút đầu tư được cấp mới 05 dự án với tổng vốn đầu tư 2.372 tỷ đồng, thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư 12 dự án. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, doanh nghiệp năm 2022; thực hiện rà soát, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về các lĩnh vực thuế, đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng theo hướng tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp. Đến nay, các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch CCHC năm 2022 cơ bản đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ thực, hoàn thành 22/84 nhiệm vụ đạt 26,19%.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC, công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Tổ chức đánh giá, xếp loại và công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La. UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả các Chỉ số CCHC, SIPAS, PAPI , PCI năm 2021 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó đã đánh giá, phân tích kết quả và đề ra các giải pháp cải thiện, nâng cao các Chỉ số của tỉnh năm 2022. Nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh Sơn La, ngày 10/02/2022 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022; Kế hoạch số 46/KH-UBND triển khai Đề án “Hỗ trợ, cải thiện Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025” năm 2022. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung được giao và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Trong kỳ báo cáo, UBND tỉnh tiếp nhận 36 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, trong đó đã hoàn thành 36/36 nhiệm vụ đảm bảo về chất lượng, tiến độ.

Diệp Hương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 436
  • Hôm nay: 28864
  • Trong tuần: 259,163
  • Tất cả: 17,146,694