No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1006

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La quan tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh chú trọng triển khai, tổ chức thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đã mang lại hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế của địa phương. Việc triển khai đa dạng các hình thức PBGDPL phù hợp với tình hình thực tế trong triển khai nhiệm vụ của cơ quan cũng đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

 

Công tác PBGDPL luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam; sự phối kết hợp chặt chẽ của các Sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trong việc tuyên truyền phổ biến chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước nói chung và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT nói riêng trên địa bàn tỉnh.

BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn trong công tác PBGDPL về chính sách BHXH, BHYT như: Phối hợp với Sở Y tế trong chỉ đạo các cơ sở KCB tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách về BHYT và quyền lợi của người tham gia BHYT; với Trung tâm giới thiệu việc làm tuyên truyền về chế độ BHTN cho hơn 1.000 lượt người; với Sở Kế hoạch và đầu tư, Cục Thuế tỉnh về trao đổi thông tin doanh nghiệp mới thành lập, tạm dừng, chấm dứt hoạt động; tình hình tổ chức chi trả thu nhập cho người lao động để đôn đốc đơn vị doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho người lao động; với ngành Bưu điện Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức từ tỉnh đến huyện....

Năm 2022, BHXH tỉnh đã thực hiện ký hợp đồng truyền thông với 11 cơ quan truyền thông, báo chí địa phương và trung ương; hợp đồng truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở với Trung tâm Truyền thông Văn hóa các huyện, thành phố. Thường xuyên phối hợp đăng tải các tin bài, phóng sự, phát thanh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; các văn bản chỉ đạo của các cấp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội.

Đặc biệt, ngày 08/5/2022, cơ quan BHXH đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện, thành phố tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, qua đó, thông tin, truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT đến đông đảo người dân, tập trung truyền thông vào nhóm chủ thể là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, các nhóm chủ thể tiềm năng về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, truyền thông đến nhóm người lao động dừng tham gia BHXH bắt buộc đang bảo lưu thời gian để tư vấn, vận động người lao động không nhận BHXH một lần, tiếp tục chuyển sang tham gia BHXH tự nguyện. Kết quả Lễ ra quân đã vận động được 523 người tham gia mới, trong đó BHXH tự nguyện 326 người; BHYT tự đóng 197 người.

Ngoài ra, nhằm lan tỏa chính sách BHYT đến người dân, BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn; gửi thư ngỏ đến hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh về mời gọi mua thẻ BHYT cho người dân không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh. Việc huy động nguồn xã hội hóa tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn không chỉ giúp ngành BHXH hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch nâng cao diện bao phủ bảo hiểm mà còn làm thay đổi suy nghĩ, nhận thức của người dân trong việc tham gia BHXH, BHYT.

Nội dung PBGDPL được gắn vào phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trong đó tập trung vào các văn bản: Các Luật có hiệu lực thi hành từ năm 2022; Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đạo đức, thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức; văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của ngành BHXH Việt Nam; văn bản của BHXH Việt Nam hướng dẫn chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; chú trọng phổ biến các văn bản về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Hình thức tuyên truyền: Lồng ghép việc quán triệt, giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật trong các hội nghị, các buổi họp, các buổi sinh hoạt của đơn vị; đăng tải văn bản trên trang Web của BHXH tỉnh để công chức viên chức, người lao động nghiên cứu.

Duy trì thường xuyên hoạt động của Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh để đăng tải, phổ biến các văn bản quy định chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và kết quả cải cách thủ tục hành chính, hoạt động của ngành BHXH; đăng tải danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN; thông báo thay đổi tên các cơ sở khám chữa bệnh; kết quả thực hiện chính sách BHXH và BHYT của BHXH tỉnh cũng như BHXH Việt Nam động viên các tầng lớp nhân dân tích cực và chủ động tham gia BHXH, BHYT.... Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội, tuyên truyền trực quan và phát hành các tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền, phổ biến được đảm bảo đúng định hướng, trọng tâm, trọng điểm, phản ánh thực chất hoạt động của ngành BHXH.

Ngoài việc duy trì hoạt động của Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh, đăng tải, chia sẻ các sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội (facebook, zalo...), BHXH tỉnh tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID để tra cứu, kiểm tra thông tin đóng, hưởng BHXH, BHYT, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, sử dụng thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; thường xuyên cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của ngành, đẩy mạnh giao dịch điện tử, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; liên thông cơ sở dữ liệu với các sở, ngành, đơn vị liên quan tạo thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong tra cứu, giao dịch cũng như thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan BHXH qua đó góp phần thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL ngành BHXH.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 278
  • Hôm nay: 28593
  • Trong tuần: 258,894
  • Tất cả: 17,146,423