No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1046

Tỉnh Sơn La đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng xã đạt tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật

Thời gian qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Sơn La đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển rõ nét về nhận thức và hành động của nhân dân trong quá trình thực thi các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2022; các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Cán bộ tư pháp hộ tịch xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính liên quan.

Thực hiện Luật PBGDPL, Luật tiếp cận thông tin và các Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, cấp huyện triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022; kiện toàn tổ thư ký của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL. Kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 165 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 371 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 2.525 tuyên truyền viên cấp xã.

Việc triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành được quan tâm, chú trọng, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Công tác phối hợp trong PBGDPL ngày càng được tăng cường thông qua việc ký kết các kế hoạch phối hợp thực hiện. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, được dư luận xã hội quan tâm như phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý; công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng nông thôn mới; đất đai; dân sự; hình sự; an toàn giao thông; bảo vệ rừng... nhất là các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Copvid-19 của tỉnh, Sở Y tế về phòng chống dịch Covid-19. Tích cực triển khai các hình thức PBGDPL đa dạng phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

Việc thực hiện "Ngày pháp luật" được duy trì và tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; duy trì mô hình hoạt động của các Câu lạc bộ "Tuổi trẻ phòng chống tội phạm ma tuý"; "Câu lạc bộ pháp luật"; "Bình đẳng giới".

6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã tổ chức được 3.942 cuộc tuyên truyền pháp luật với tổng số 242.528 lượt người nghe, phát miễn phí 53.216 tờ gấp pháp luật để nhân dân tự tìm hiểu.

Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được quan tâm. UBND tỉnh giao Sở Tư Pháp chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giao UBND các huyện, thành phố thực hiện chỉ tiêu phấn đấu xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chỉ đạo thực hiện đánh giá đạt chuẩn tiêu chí số 18.5 đối với các xã đủ điều kiện trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 176/204 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 28/204 xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm, việc quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương được thực hiện tốt. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” năm 2022; kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; hiện nay toàn tỉnh có 2.510 tổ hòa giải với tổng số 14.908 hòa giải viên. Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các hòa giải viên ở cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các tổ hoà giải đã tiếp nhận và hoà giải thành 740/864 vụ việc, đạt tỷ lệ 86%; qua đó đã giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp mâu thuẫn nhỏ xảy ra trong cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp tại cơ sở.

Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tư pháp và các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện  hiệu quả Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện. Duy trì hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh và cấp huyện; hướng dẫn đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL tại cơ sở; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở lồng ghép với kiểm tra công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Lê Hồng


 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 143
  • Hôm nay: 28315
  • Trong tuần: 258,612
  • Tất cả: 17,146,141