No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1371

Mường La chú trọng công tác bình đẳng giới

Thời gian qua, Công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện Mường La tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Hệ thống chính sách pháp luật về bình đẳng giới tiếp tục được quan tâm, hoàn thiện, trong đó có nhiều chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới đã được các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm thực hiện và từng bước có hiệu quả thiết thực. Nhận thức của bản thân phụ nữ về vai trò, vị trí trong gia đình và xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là nữ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ.

 

Ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện năm 2022: Kế hoạch số 1215/KH- UBND ngày 25/3/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Mường La về triển khai công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện Mường La năm 2022; Kế hoạch số 1607/KH- UBND ngày 19/3/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Mường La về triển khai thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mường La.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện đã thực hiện bồi dưỡng lồng ghép kiến thức về giới và bình đẳng giới trong các khóa bồi dưỡng chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I, II; Lớp bồi dưỡng chính trị dành cho Đảng viên mới; Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận cho cán bộ cơ sở. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức là nữ tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng để đủ điều kiện quy hoạch, bổ nhiệm, ứng cử các vị trí lãnh đạo quản lý.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức và chỉ đạo nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, nhằm thu hút nhiều hội viên tham gia như: các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3… và tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021- 2026 tại 16/16 xã, thị trấn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới hội viên phụ nữ. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021-2026, 02 cấp đạt trên 30%, trong đó nữ đại biểu HĐND huyện có 13/35 đại biểu chiếm 37,1%; nữ đại biểu HĐND xã 119/365 đại biểu chiếm 32,6%. Lãnh đạo nữ là Trưởng, phó phòng các cơ quan, ban, ngành huyện:10 đồng chí lãnh đạo quản lý cấp phòng trở lên trong đó 01 phó chủ tịch UBND huyện, 01 Trưởng phòng chiếm 8,3%, 08 Phó trưởng phòng chiếm 40%.  

Công tác tuyên truyền, phổ biến về chương trình lao động - việc làm: Tổ chức tuyên truyền đến người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện về các chương trình tuyển sinh học nghề, tuyển chọn đi làm việc tại các công ty có uy tín và có nhu cầu sử dụng nhiều lao động như: Công ty cổ phần May Mường La; Trường cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam... Trong 6 tháng đầu năm 2022, số lao động được tạo việc làm mới tại các công ty là 11.203 lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh, ngoài huyện (trong đó: 4.481 lao động nữ).

UBND huyện trình thường trực huyện ủy quyết định phê duyệt 255 viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2026-2031, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 62,74%.Tỷ lệ trẻ em trai và gái được tiếp cận với phát triển, chăm sóc giai đoạn trẻ thơ và giáo dục mầm non có chất lượng đạt khoảng 30% trẻ nhà trẻ, khoảng 90% trẻ mẫu giáo vào cuối năm học 2021-2022. Tỷ lệ trẻ em trai và gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học đạt khoảng 99% trong năm học 2021-2022.

Các chính sách về bảo hiểm y tế và các chính sách hỗ trợ liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo, vùng sâu, vùng xa, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số đều được triển khai thực hiện, 100% phụ nữ nghèo, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được tư vấn tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Hệ thống y tế được hoàn thiện và đổi mới, phát triển mạng lưới tư vấn sức khoẻ, đặc biệt là sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình tại các cơ sở y tế (trạm y tế, Trung tâm y tế). Tăng cường trang thiết bị cho các cơ sở y tế để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ. 100% Trạm y tế xã, thị trấn có cán bộ phụ trách công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình và có nữ hộ sinh

Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền về Bình đẳng giới phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn; Kết quả tuyên truyền được 81 buổi với 2.231 lượt người tham dự; Phát thanh trên các phương tiện thông tin của xã, thị trấn, bản, tiểu khu được 152 lần với 39.449 lượt nghe.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, huyện Mường La sẽ: Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới. Hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai mô hình Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động thiết thực nhất là các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng lồng ghép các chương trình bình đẳng giới; xây dựng các văn bản, thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Mường La.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 442
  • Hôm nay: 28900
  • Trong tuần: 259,199
  • Tất cả: 17,146,728