No title... No title... No title... No title... No title...
 • 20/05/2022

  Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các quy định, trách nhiệm nêu gương được cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo gắn với việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

 • 20/05/2022

  Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị

  Ngày 19/5/2022, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 • 20/05/2022

  Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

  Ngày 19/5/2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; Thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

 • 19/05/2022

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ

  Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), ngày 19/5/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La đã đến dâng hương Đền thờ Bác Hồ, tại Quảng trường Tây Bắc.

 • 19/05/2022

  Thành ủy dâng hoa Tượng đài Bác Hồ và dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc

  Ngày 19/5/2022, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sơn La đã tới dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ khu vực Quảng trường Tây Bắc nhân dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). 

 • 19/05/2022

  Dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), sáng ngày 19/5, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã tới dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ khu vực Quảng trường Tây Bắc.

 • 19/05/2022

  Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

  Ngày 18/5/2022, Thường trực Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố tại điểm cầu các huyện, thành phố.

 • 18/05/2022

  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quan tâm tổ chức thực hiện nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm

  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh triển khai việc nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn học tập nội dung theo chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

 • 17/05/2022

  Xây dựng những mô hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Thời gian qua, việc tổ chức tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã được triển khai kịp thời, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đến cán bộ, đảng viên, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • 13/05/2022

  Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Ngày 12/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, Quy định số 349-QĐ/TU ngày 17/3/2022, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
 • Đang online: 359
 • Hôm nay: 15738
 • Trong tuần: 268,923
 • Tất cả: 13,994,997