No title... No title... No title... No title... No title...
 • 30/11/2021

  Trong tháng 11/2021 huyện Mai Sơn đã thu hoạch 1.735 ha lúa mùa

  Trong tháng 11/2021, nhân dân trên địa bàn huyện Mai Sơn đã tập trung thu hoạch 1.735 ha lúa mùa, ước sản lượng thóc đạt 7.400 tấn; 2.000 ha lúa nương, ước sản lượng thóc đạt 2.000 tấn; 4.500 ha sắn; thu hoạch ngô mùa 12.030 ha/12.030 ha ngô, sản lượng ước đạt 56.400 tấn.

 • 30/11/2021

  Đẩy mạnh sản xuất tiêu dùng bền vững góp phần phát triển kinh tế

  Sản xuất và tiêu dùng bền vững đang là xu thế tất yếu hiện nay. Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững, nhằm phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bảo vệ môi trường, góp phần giảm nghèo và tái cơ cấu kinh tế.

 • 30/11/2021

  Tình hình tài chính, ngân hàng trên địa bàn tỉnh tháng 11/2021

  Tình hình tài chính, ngân hàng trên địa bàn tỉnh tháng 11/2021 diễn ra ổn định, thu, chi ngân sách đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của địa phương và nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Tỉnh.

 • 30/11/2021

  Sông Mã duy trì phát triển kinh tế trong tháng 11/2021

  Trong tháng 11/2021, nhân dân trên địa bàn huyện Sông Mã tiếp tục thu hoạch, bảo quản, chăm sóc, bảo vệ diện tích các loại cây trồng, chế biến bảo quản và tiêu thụ nông sản. Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục được duy trì đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

 • 30/11/2021

  Lũy kế đến hết tháng 11/2021 trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La có 3.060 doanh nghiệp hoạt động

  Trong tháng 11/2021, ước tiếp nhận và xử lý 192 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó, 100% tổng số hồ được đăng ký qua mạng điện.

 • 30/11/2021

  Sản xuất kinh tế trên địa bàn huyện Thuân Châu trong tháng 11/2021

  Trong tháng 11/2021, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tích cực chăm sóc, thu hoạch diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả hiện có; đẩy mạnh thu ngân sách, giải ngân thanh toán các nguồn vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo; tập trung cao thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 gắn với khôi phục sản xuất.

 • 29/11/2021

  Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2021

  Chăn nuôi trong tháng 11 năm 2021 nhìn chung ổn định, bệnh dịch tả lợn Châu Phi và dịch viêm da nổi cục đang dần được kiểm soát.

 • 29/11/2021

  Sốp Cộp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

  Trong những năm qua, huyện Sốp Cộp đang đẩy mạnh việc phát triển kinh tế tập thể. Đảng bộ huyện luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh uỷ, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; kinh tế - xã hội của huyện đang từng bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc từng bước được nâng cao; các chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo được triển khai kịp thời; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và thực hiện hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

 • 29/11/2021

  Sơn La khuyến khích phát triển thương mại miền núi

  Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều chính sách nhằm khuyến khích phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại miền núi, vùng sâu, vùng xa với nhiều phương án thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

 • 29/11/2021

  Tập trung nguồn lực để hỗ trợ, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể

  Thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 các hợp tác xã trên địa bàn thành phố đã có sự khởi sắc, kinh tế tập thể đã từng bước ổn định. Với những tác động tích cực từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, kinh tế tập thể có nhiều chuyển biến về số lượng và đa dạng các mô hình sản xuất, kinh doanh. Các hợp tác xã đã chuyển đổi hoạt động theo đúng Luật hợp tác xã năm 2012. Về cơ bản các hợp tác xã từng bước được củng cố về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước thay đổi tập quán sản xuất cũ.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
 • Đang online: 188
 • Hôm nay: 7993
 • Trong tuần: 144,975
 • Tất cả: 10,097,453