No title... No title... No title... No title... No title...
 • Văn phòng Tỉnh Ủy
 • Văn phòng UBND tỉnh
 • Sở Nội vụ
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Thanh tra tỉnh
 • Sở Y tế
 • Ban Dân tộc
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Sở Giao thông vận tải
 • Sở Lao động - Thương binh và XH
 • Sở Ngoại vụ
 • Sở Xây dựng
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Sở Tài chính
 • Sở Công thương
 • Sở Tư pháp
Văn phòng tỉnh ủy Sơn La
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Nguyễn Ngọc TúChánh Văn phòngCơ quan: 02123.852.055
2Đinh Thị Thu HiềnPhó Chánh Văn phòngCơ quan: 02123.852.076
3Vũ Văn KiênPhó Chánh Văn phòngCơ quan: 0212.3789.389
Ban Tổ chức tỉnh ủy Sơn La
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Sơn La
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
Ban Dân vận tỉnh ủy Sơn La
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail