No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1Hồ sơ
Ngày bắt đầu: 06/12/2021
Ngày kết thúc: 06/01/2022
Lượt xem:12
2Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 02/12/2021
Ngày kết thúc: 02/01/2022
Lượt xem:30
3Quyết định
Ngày bắt đầu: 27/11/2021
Ngày kết thúc: 27/12/2021
Lượt xem:87
4Tờ trình
Ngày bắt đầu: 27/11/2021
Ngày kết thúc: 27/12/2021
Lượt xem:99
5Quyết định
Ngày bắt đầu: 26/11/2021
Ngày kết thúc: 26/12/2021
Lượt xem:157
6Tờ trình
Ngày bắt đầu: 26/11/2021
Ngày kết thúc: 26/12/2021
Lượt xem:138
7Quyết định
Ngày bắt đầu: 24/11/2021
Ngày kết thúc: 24/12/2021
Lượt xem:154
8Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 24/11/2021
Ngày kết thúc: 24/12/2021
Lượt xem:119
9Tờ trình
Ngày bắt đầu: 24/11/2021
Ngày kết thúc: 24/12/2021
Lượt xem:104
10Quyết định
Ngày bắt đầu: 15/11/2021
Ngày kết thúc: 15/12/2021
Lượt xem:145
11Quyết định
Ngày bắt đầu: 11/11/2021
Ngày kết thúc: 11/12/2021
Lượt xem:144
12Quyết định
Ngày bắt đầu: 08/11/2021
Ngày kết thúc: 08/12/2021
Lượt xem:160
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1Báo cáo
Ngày bắt đầu: 03/11/2021
Ngày kết thúc: 03/12/2021
Lượt xem:169
2Báo cáo
Ngày bắt đầu: 03/11/2021
Ngày kết thúc: 03/12/2021
Lượt xem:224
3Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 03/11/2021
Ngày kết thúc: 03/12/2021
Lượt xem:228
4Tờ trình
Ngày bắt đầu: 03/11/2021
Ngày kết thúc: 03/12/2021
Lượt xem:244
5Quy hoạch
Ngày bắt đầu: 01/11/2021
Ngày kết thúc: 01/12/2021
Lượt xem:247
6Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 27/10/2021
Ngày kết thúc: 27/11/2021
Lượt xem:252
7Tờ trình
Ngày bắt đầu: 27/10/2021
Ngày kết thúc: 27/11/2021
Lượt xem:209
8Báo cáo
Ngày bắt đầu: 27/10/2021
Ngày kết thúc: 27/11/2021
Lượt xem:216
9Báo cáo
Ngày bắt đầu: 27/10/2021
Ngày kết thúc: 27/11/2021
Lượt xem:238
10Tờ trình
Ngày bắt đầu: 27/10/2021
Ngày kết thúc: 27/11/2021
Lượt xem:256
11Quyết định
Ngày bắt đầu: 19/10/2021
Ngày kết thúc: 19/11/2021
Lượt xem:386
12Tờ trình
Ngày bắt đầu: 19/10/2021
Ngày kết thúc: 19/11/2021
Lượt xem:410
13Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 18/10/2021
Ngày kết thúc: 18/11/2021
Lượt xem:428
14Tờ trình
Ngày bắt đầu: 18/10/2021
Ngày kết thúc: 18/11/2021
Lượt xem:427
15Báo cáo
Ngày bắt đầu: 18/10/2021
Ngày kết thúc: 18/11/2021
Lượt xem:400
16Hồ sơ
Ngày bắt đầu: 18/10/2021
Ngày kết thúc: 18/11/2021
Lượt xem:433
17Quyết định
Ngày bắt đầu: 16/10/2021
Ngày kết thúc: 16/11/2021
Lượt xem:602
18Quyết định
Ngày bắt đầu: 13/10/2021
Ngày kết thúc: 13/11/2021
Lượt xem:468
19Tờ trình
Ngày bắt đầu: 13/10/2021
Ngày kết thúc: 13/11/2021
Lượt xem:448
20Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 12/10/2021
Ngày kết thúc: 12/11/2021
Lượt xem:474
12345678910...
Video tuyên truyền


THÔNG TIN TRA CỨU
  • Đang online: 176
  • Hôm nay: 9266
  • Trong tuần: 146,248
  • Tất cả: 10,098,726