No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 17/05/2022
Ngày kết thúc: 17/06/2022
Lượt xem:1
2Quyết định
Ngày bắt đầu: 16/05/2022
Ngày kết thúc: 16/06/2022
Lượt xem:2
3Tờ trình
Ngày bắt đầu: 16/05/2022
Ngày kết thúc: 16/06/2022
Lượt xem:0
4Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 25/04/2022
Ngày kết thúc: 25/05/2022
Lượt xem:191
5Tờ trình
Ngày bắt đầu: 25/04/2022
Ngày kết thúc: 25/05/2022
Lượt xem:192
6Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 20/04/2022
Ngày kết thúc: 20/05/2022
Lượt xem:97
7Tờ trình
Ngày bắt đầu: 20/04/2022
Ngày kết thúc: 20/05/2022
Lượt xem:103
8Báo cáo
Ngày bắt đầu: 20/04/2022
Ngày kết thúc: 20/05/2022
Lượt xem:67
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1Báo cáo
Ngày bắt đầu: 14/04/2022
Ngày kết thúc: 14/05/2022
Lượt xem:194
2Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 14/04/2022
Ngày kết thúc: 14/05/2022
Lượt xem:174
3Tờ trình
Ngày bắt đầu: 14/04/2022
Ngày kết thúc: 14/05/2022
Lượt xem:168
4Quyết định
Ngày bắt đầu: 08/04/2022
Ngày kết thúc: 08/05/2022
Lượt xem:220
5Tờ trình
Ngày bắt đầu: 08/04/2022
Ngày kết thúc: 08/05/2022
Lượt xem:209
6Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 08/04/2022
Ngày kết thúc: 08/05/2022
Lượt xem:212
7Tờ trình
Ngày bắt đầu: 08/04/2022
Ngày kết thúc: 08/05/2022
Lượt xem:209
8Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 08/04/2022
Ngày kết thúc: 08/05/2022
Lượt xem:206
9Quyết định
Ngày bắt đầu: 05/04/2022
Ngày kết thúc: 05/05/2022
Lượt xem:230
10Báo cáo
Ngày bắt đầu: 05/04/2022
Ngày kết thúc: 05/05/2022
Lượt xem:234
12345678910...
Video tuyên truyền

THÔNG TIN TRA CỨU
  • Đang online: 136
  • Hôm nay: 25037
  • Trong tuần: 217,506
  • Tất cả: 13,724,365